20 de març 2018

Les "Feminazis" responen cantant

Coneixes el terme "feminazi"? T'ho han dit alguna vegada? Li ho has dit a alguna xica alguna vegada? Quan? Per què?

Renee Goust i Vicu Villanueva responen cantant a un insult que compara un moviment alliberador, el feminisme, amb un sistema assassí, el nazisme.

La Cumbia Feminazi Renee Goust En Vivo (2016)


FEMINAZI | Vicu Villanueva (2015)

6 comentaris:

Carles Claramunt ha dit...

NO SOM NAZIS!

El feminazisme, usat amb sentit pejoratiu per a referir-se a feministes percebudes com a radicals sota l'argument que el feminisme no cerca la igualtat entre homes i dones, és un terme que combina les paraules feminista i nazi (fent al·lusió al fet que les feministes pretenen tractar als homes com ho feien els nazis amb els jueus).

Popularitzat pel polític conservador nord-americà Rush Limbaugh l'any 1992 per a referir-se a les dones que defensaven el dret a l'avortament, per a Limbaugh una feminazi és una dona que té com a principal objectiu assegurar-se que es practiquen tants avortaments com siga possible. És a dir, que per a aquest senyor l'objectiu d'una feminista no és cercar la igualtat entre homes i dones, sinó avortar tant com es puga… El terme, és clar que s'usa des dels sectors més conservadors i masclistes per a menysprear la influència del feminisme (que consideren com a radical) i atacar la seua reivindicació bàsica.

El radicalisme, mal vist per grans sectors de la societat (els qui creuen que és una actitud extrema de les persones que no admeten termes mitjans), és la proposta d'una transformació política i social completa de forma gradual -açò és des de les arrels canviar el futur-. I perquè és mal vist? Bé, des dels mitjans externs més conservadors no deixen de bombardejar-nos amb la idea que els radicalismes són extrems i potser és pel fet que exigeixen una revolució que molt possiblement acabaria amb els seus poders de manipulació i control. No volen perdre el poder i per açò tracten de desestabilitzar a l'amenaça, per a assegurar-se que la seua influència no passa a majors: doncs el mateix passa amb el feminisme.

Hi ha molta més perillositat del que creiem amb l'encunye d'aquesta paraula i no hauríem d'utilitzar-la tan a la lleugera. La següent generació serà la primera que mai coneixerà a un supervivent de l'Holocaust i per desgràcia, per a la majoria d'ells el Nazisme tan sols serà un altre tema d'història que hauran d'estudiar-se si volen aprovar la matèria. És per açò que un terme tan verinós, hauria de ser almenys qüestionat, doncs si equivocadament aconsegueixen fer-los creure que les feministes com els nazis pretenen despullar als homes de la seua dignitat i drets civils, no hi haurà sinó una nova i gegantesca reculada en la igualtat entre homes i qui sap si fins i tot, un gran desastre social.

Eres feminazi si protestes contra el sexisme. Eres feminazi si planteges que les dones hem de tenir les mateixes oportunitats que els hòmens. Eres feminazi si protestes contra qualsevol tipus de violència que se li infligisca a una dona. Eres feminazi si creus que no és normal que la RAE haja admés el terme feminazi com a neologisme (any 2015) però no haja inclòs encara la paraula heteropatriarcat en els seus diccionaris.

Eres feminista, doncs, eres feminazi. Estàs boja, eres radical, eres lletja, no et depiles, eres grossa, diuen els masclistes que volen silenciar el teu discurs. Uns masclistes que no aconsegueixen comprendre que en ple segle XXI encara existeixen fenòmens socials que no et permeten eixir al carrer amb tranquil·litat, que existeixen menyspreus cap al teu treball pel simple fet que eres dona, que segueixen qüestionant el que fas amb el teu cos...

No podem consentir la utilització d'aquest terme per totes aquelles dones feministes com Helen Stocker, Trude Weiss-Rosmariny i Clara Zetkinque que van haver de fugir de les urpes de Hitler i per aquelles altres que no van córrer la mateixa sort i van morir en els seus camps de concentració. Per respecte al passat, al present i a un futur amb majors avanços en la igualtat, deixem de permetre que embruten la nostra lluita!

Raquel Kent 1r batx B ha dit...

El terme «feminazi» clarament ho utilitzen els ignorants, aquells que no saben el que realment significa el feminisme; a aquests els incomoda que la dona tinga igualtat en tots els sentits: igualtat de gènere, de drets, d'oportunitats... O potser tan sols utilitzen aquest terme (que compara les feministes amb els nazis) perquè se senten amenaçats pel moviment feminista, un moviment que després de molts anys d'opressió busca l'equitat i no desfavorir a cap col·lectiu.

Siga pel motiu que siga, és clar que ho fan per a ridiculitzar, per a insultar d'una manera mesquina i poc apropiada; ja que com diu aquesta entrada: «el terme compara un moviment alliberador amb un sistema assassí». No hem de permetre aquest tipus d'insults ofensius; hem d’evolucionar en la forma de pensar i aconseguir un total respecte cap a les persones que lluiten per la igualtat de sexes.

Realment «feminazi» no és l'únic insult que al llarg de la història han rebut moltes dones que defensaven els seus drets, ni tampoc és una paraula que acaba d'aparèixer. La primera vegada que es va utilitzar va ser en la dècada dels 90, per un locutor nord-americà que ho va usar com a insult cap a les dones que defensaven el dret a l'avortament, i des de aquell moment les persones que tracten de desacreditar el feminisme, ho han seguit utilitzant.

Com hem d'actuar davant d’aquests insults? Doncs, podem reivindicar més els nostres drets i ignorar les agressions verbals o també es pot protestar contra l'ús d'aquest terme, com han fet Renee Goust i Vicu Villanueva amb les seues cançons. Totes les vies són vàlides per a poder erradicar el masclisme, per a demanar un canvi en la societat i per a no haver de suportar més violència verbal d'aquest tipus.

Will Curie ha dit...

El terme "feminazi" és, en efecte, un terme molt utilitzat aquests dies especialment per a insultar a aquelles dones que odien als homes, o simplement cerquen criticar al masclisme. No obstant això, hi ha una gran diferència entre cridar a un home que maltracte a dones "masclista" i cridar a una dona que odie a l'home "feminazi". És obvi que aquest segon terme té un impacte major a causa del seu nom, a l'enginyós (per cridar-ho d'alguna forma) joc de paraules.

Comparar a qualsevol persona, siga pels seus ideals o per com es veja amb un nazi és intentar causar un fort impacte en ell o ella. Per açò, crec que és fàcil pensar que els homes (o fins i tot dones) que criden a un grup de dones "feminazis" cerquen un efecte més agressiu que tot aquell que cride a un home "masclista". Jo he arribat a usar el terme feminazi, per qualsevol raó, per a referir-me a diverses persones. La major d'aquestes persones no són el que també es podria cridar "hembrista" (terme que abasta un tema aparte), però vaig usar aquest terme únicament com a insult sense significat. En usar aquest terme sent un home, molta gent pensa que qui ho use és masclista, però crec que no és així. Jo no sóc una persona masclista, pense que tots som éssers humans, sense importar el sexe, raça o color, però he usat aquesta etiqueta.

Tornant a l'entrada, en aquesta hi ha adjuntats 2 vídeos musicals que tracten aquest tema. Recomane veure'ls, ja que són una resposta bastant bona a aquest insult. Si es pensa bé, sembla absurd voler comparar a un grup de persones amb el règim ideològic més menyspreable i que més danys ha causat en la història de la humanitat.

Catalina Becker 1º Batx. H ha dit...

Eres feminazi si protestes contra el sexisme. Eres feminazi si planteges que com a dones hem de tenir igualtat. Eres feminazi si protestes contra qualsevol tipus de violència que se li infligisca a una dona, est és el terme feminazi. Aquestes dones no volen cridar l'atenció ni molt menys ho són per moda, ja que solament intenten viure en un món millor, on les dones deixen de tenir por a ser violada, maltractades, discriminades i més i on les dones tinguen els mateixos drets que l'home.

Devem ignorar tots els mals comentaris que solament intenten fer malament i lluitar per a posar-li fi a aquest problema que porta anys i anys romanent, que l'home és superior a la dona. Les feminazis no volen estar per davant de l'home ni molt menys, solament volen ser reconegudes per tots els sofriments i sacrificis que han estat suportant durant dècades. Encara que ja no hi haja tanta discriminació, segueix havent-hi perquè encara segueixen patint major desocupació que els homes, les tasques domèstiques, segons “El País” indica que les dones dediquen al dia 2,5 hores més de mitjana a les tasques de la llar (incloent-hi la cura infantil) que els homes i els homes destinen una hora al dia més a l'oci i temps lliure i açò solament són alguns exemples.

LES FEMINAZIS SOLAMENT DEMANEN IGUALTAT!

Mar Addams ha dit...

La idiotesa del terme feminazi. És un terme pejoratiu que s'utilitza per a denominar a les dones feministes. Últimament amb l'ús de les xarxes socials és més fàcil difondre la paraula sobre el feminisme i el que significa per a la nostra societat, però també s'ha adoptat un altre terme com és feminazi per a restar importància al moviment i qualificar-ho com alguna cosa dolent.

El terme no és alguna moda nova que ha sorgit del no-res, té un moment clau on es va popularitzar. Va ser quan un nord-americà Rush Limbaugh va utilitzar l'expressió per a insultar a les dones que lluitaven pels seus drets reproductius. La gent no sap l'origen de la paraula però simplement ho utilitzen per a defensar-se davant el que creuen una gran amenaça. No m'han cridat feminazi mai ni jo m'he ficat a cridar a algú així però sí que he observat diverses vegades per les xarxes socials com la gent salta i utilitza aquesta expressió.

Com a resposta a la utilització d'aquest terme aquelles a les quals criden feminazis han decidit respondre cantant. Així contesten als ignorants que utilitzen la paraula i els sembla amenaçador que una dona vulga els mateixos drets, que exigisca els mateixos salaris o que no tinga por per anar soles pel carrer.

Diana Wolf ha dit...

El terme «feminazis» ho utilitzen persones ignorants , els qui no coneixen el vertader significat del feminisme; no els sembla bé que les dones tinguen els mateixos drets i igualtats que ells, aquest terme ho solen utilitzar com un insult per a les feministes.

el cas és que ho fan per a ofendre, per a incomodar d'una manera no apropiada, ja que com ens mostra aquesta entrada: «el terme compara un moviment alliberador amb un sistema assassine». No podem passar aquests insults tan negatius, hem d'evolucionar en la nostra manera de pensar i aconseguir el respecte per la gent que defensa la igualtat de sexes.


Per a rectificar, hem de seguir lluitant reivindicant-nos contra açò, i que a poc a poc la societat comence a madurar i ser conscients que les feministes solament demanen igualtat!.